Net Design Shop : Ready Shopping site
 

 


สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

Member Login                  Search :             language    :   

สมาชิกtaobao  เข้าตรวจสอบยอดเงินและรายการสินค้าต่างๆได้ตามลิงค์

 log in โดยใช้ Username และ Password 

  
-เช็คยอดเงินคงเหลือในalipay https://lab.alipay.com/user/i.html


 
-การเติมเงิน https://lab.alipay.com/consume/record/inpour.html


  รายการจ่ายเงินสั่งซื้อสินค้า https://lab.alipay.com/consume/record/index.html


  -เช็ครายการสินค้า http://trade.taobao.com/trade/itemlist/list_bought_items.html


  -รายการในตะกร้าสินค้า http://cart.taobao.com/my_cart.html


สมัคร สมาชิกtaobao  กับเราวันนี้เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

preorder taobaoกับเรา วันนี้ ท่านได้ของที่มีคุณภาพสินค้าที่เรานำมาผ่านการเลือกสรรคจากร้านที่มีคุณภาพจากประสบการร์ของเรา